4dummies.info
Khi Việt Nam là siêu cường quốc
Khi Việt Nam là siêu cường quốc Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới chưa ? Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ t…