44thwaves.wordpress.com
Mijn Moeder Sequel
Ik had me voorgehouden nog een blog te wijden aan wijlen mijn Ma, dus hou ik woord. Twee weken na het overlijden, en één week na de uitvaart. Geen leuke tijd, en iedereen maakt het mee. Vorige week…