3rdthought.org
תיירות כמרפא
בימים שבהם מדברים על תיירים שבאים לישראל לטיפולים רפואיים, אולי כדאי שנדבר גם על איך התיירות יכולה לסייע לנו לרפא אזורים בפריפריה. לזרם גדול ויציב של תיירים יש חשיבות אסטרטגית לישראל. תיירות היא גם…