3rdthought.org
ממשלה: הוראות הרכבה
בכמה משרדי ממשלה יש צורך? לפי אילו קריטריונים מחלקים תחומי אחריות וסמכויות בין המשרדים השונים? בפוסט הזה ננסה להציע עקרונות לארגון הממשלה שיענו על שאלות אלו.אני ממשיך בסדרת פוסטים בהשראת השבעת הממש…