3dacademy.co.il
רישיונות עצמאיים - האקדמיה לתלת מימד - סקצאפ ישראל
מנוי תחזוקה לרישיון סקצ’אפ קלאסי בעלי מנוי תחזוקה תקף, זכאים תמיד לעבוד על הגרסה האחרונה של SketchUp Pro ולתמיכה בהתקנה וברישוי. אם מנוי תחזוקת המנוי עומדת לפוג, ורוצים לשמור על זכות זו, יש להאריך את מנוי התחזוקה. ניתן לבחור גם להפעיל מחדש את מנוי התחזוקה מאוחר יותר, ובמקרה זה יש לשלם סכום נוסף (שנקרא דמי …