3c.yipee.cc
Volkswagen California XXL 概念車亮相,不用搭帳篷也能露營了!
露營風潮崛起,難道一定要搭帳篷或露營拖車才是真正體驗露營嗎?Volkswagen 福斯日前推出全新露營概念車「…