366weirdmovies.com
4*. ELECTRIC DRAGON 80000 V (2001)
Erekutorikku doragon 80000V DIRECTED BY: Sogo Ishii [AKA Gakuryû Ishii] FEATURING: Tadanobu Asano, Masatoshi Nagase, voice of Masakatsu Funaki PLOT: A boy who survives electrocution while climbing …