365tipu.cz
TIP#1434: Co dělat s (nevhodnými) komentáři pod reklamou (zejména) na Facebooku
S příkladem vhodným pro tento tip se můžete setkat pod reklamou na AirBnB na Facebooku. Desítky až stovky oslovených lidí tam často až hrubě napadají AirBnB za likvidaci trhu s byty. Podobné je to …