365tipu.cz
Jak nastavit Recommended Troubleshooting/Doporučené řešení potíží ve Windows 10?
Od Windows 10 verze 1903 (Co nového je ve Windows 10 May 2019 Update? Velký přehled) se objevila nový funkčnost v podobě automatických řešení problémů – najdete v Nastavení -> Aktualizace …