365tipu.cz
TIP#1381: Co je to Internet of Things (IoT, Internet věcí)?
Internet věcí (v angličtině Internet of Things, zkratka IoT) je dlouholetý termín pro věci připojované k Internetu – takové co původně nebyly hlavně počítače. Nejstaršími příklady pro vysvětl…