365tipu.cz
TIP#1192: Je pro firmu bezpečné používat Facebook Workplace? Je Facebook bezpečný pro firemní komunikaci?
Facebook už několik let chce proniknout přímo dovnitř firem a poskytovat komunikační nástroje schopné konkurovat něčemu jako je (třeba) Yammer, Slack, G-Suite, Office 365 a další. Produkt k tomu ur…