365tipu.cz
TIP#844: Měl bych používat 2.4 nebo 5 GHz Wi-Fi? Mám vypnout 2.4 GHz úplně?
Historie WiFi sítí je zajímavá hlavně postupným zrychlováním (viz Co je to WiFi? A co znamenají všechna ta 802.něco?) a také tím, že od původního využívání frekvenčního pásma 2.4 GHz se dnes více a…