365tipu.cz
Jak nastavit jas displeje konzole Nintendo Switch?
Home -> Settings -> Screen Brightness. Nebo v Quick Settings (kam se dosatanete po delším podržení tlačítka Home). Jestli vám bude vyhovovat automatické nastavení jasu (Automatic Brightness) …