365tipu.cz
Jak vypnout Nintendo Switch? Restartovat? Hard reset? Tovární nastavení? Recovery Mode?
Vypnutí (na rozdíl od klasického uspání/sleep) můžete udělat tak, že podržíte (3 sekundy) zapínací/power tlačítko a pak z menu vyberete Power Off. Nezapomeňte, že vypnutí zavře případnou běžící hru…