365tipu.cz
TIP#323: Psaní Váš/váš, Vám/vám, Ti/ti, Tobě/tobě, atd.
Komplikovaná jsou ta velká písmena, komplikovaná. A nepotěším vás, protože tohle je trochu zapeklité. Psaní velkých písmen u oslovení se používá hlavně podle toho, jaký vztah máte k oslovovanému. Č…