365foto20xx.wordpress.com
122 av 366
291. Storm … … stormen har fällt och knäckt träd här på Hallandsåsen …