365foto20xx.wordpress.com
77 av 366
310. Tidlös … … är stunden när man blundar vid havet och bara lyssnar till vågornas evighetsrörelse …