360kpop.net
TOP 100 thương hiệu cá nhân thành viên nhóm nhạc nữ KPOP tháng 8/2019
Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích 88,225,371 dữ liệu từ 455 thành viên nhóm nhạc nữ gồm số lượt search online, số bài báo và bình luận dưới bài báo, mức quan tâm và lượng tương tác của cộng đồng trên fancafe, blog, diễn đàn, mạng xã hội… từ ngày 18/07 …