333rebuke.com
FACEBOOK sitter på skammens side av bordet!
Facebook er del av undertrykkelsen. Og det er blitt så drøyt nå at disse folkene i Norsk Facebook som sitter å sensurerer burde bli fengslet, for illojale handlinger mot den norske befolkningen. Fa…