333rebuke.com
FYLKESNEMNDA I BUSKERUD OG VESTFOLD FOR SOSIALE SAKER
Et forvaltningsvedtak er på ingen legitime måter overordnet en domstols avgjørelser i noen demokratiske land.