333rebuke.com
Så mye makt og myndighet for en kopp urin!
Vi påklager den påfølgende behandling av familien. Vi spør ikke hvilke diagnoser eller hvilke vedtak som ligger til grunn tidligere for inngrep mot familien. Viser i denne sammenheng til at de kan …