333rebuke.com
Velferds-industriens profitt-maskineri trenger barn, og syke som drivstoff.
Den 09.06.2016 stormer politidistrikt Sør-Øst boligen vår med 3 uniformerte kjøretøy, våpen og 8 politi (Rotary-snut), bikkjer og stort oppstyr. Livet har siden stått opp ned. Vi synes omgitt av «t…