333rebuke.com
Fan’meg anmeldt igjen …
Anføring: Jeg anklager politiet for å trakassere og terrorisere familien Bowen ved bruk av undertrykkelse-metodikk og umotiverte uro-aksjoner. Stasi er riktig å sammenligne med.