2ndcapricorn.com
Cách sử dụng mặt cười Emoji WordPress 4.2 - 2ndCapricorn's Blog - Thủ thuật WordPress
WordPress đã chính thức trình làng phiên bản 4.2 có một số thay đổi nhỏ thú vị mà trong đó có chức năng hỗ trợ bộ mặt cười Emoji (Emoji WordPress)