2ndcapricorn.com
22 chia sẻ về con đường khởi nghiệp của các giám đốc điều hành công nghệ thế giới
Bạn hãy cùng tôi suy ngẫm về con đường khởi nghiệp qua những chia sẻ của các CEO đình đám trong làng công nghệ thế giới.