2bejammed.org
Effectief samenwerkend leren met leertechnologie
Hallo Marcel, Deze week was ik bij een bijeenkomst van curriculumontwikkelaars van Zuyd. Hier werd veel gesproken over samenwerkend leren (groepsopdrachten, projecten, business challenges, praktijk…