2bejammed.org
Kamerbrief digitalisering hoger onderwijs
Hallo Marcel, Begin dit jaar heb ik geschreven over een viertal essays digitalisering hoger onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft in het najaar 2017 aan vier experts gevraagd hun visie/toekomstpe…