2bejammed.org
Docentprofessionalisering vanuit een ontwerpgerichte benadering
Ha Marcel, Maandag was een delegatie van Hogeschool Rotterdam bij ons op werkbezoek. De aanleiding was een e-mailwisseling tussen Fleur Prinsen en mij nav haar lectorale rede Digitale leerarrangeme…