2bejammed.org
Essays digitalisering hoger onderwijs
Hallo Marcel, Het Ministerie van OCW heeft in het najaar 2017 een viertal experts gevraagd hun visie/toekomstperspectief op open en online hoger onderwijs te formuleren. Deze bijdragen zijn onlangs…