2bejammed.org
Wat is de houdbaarheid van het onderwijsstelsel?
Hallo Marcel, Tijdens de studiedag over flexibilisering in het hbo kwam het heel even ter sprake: de houdbaarheid van het hoger onderwijsbestel. Dit was de kern van het artikel in de NRC dat ik eni…