2bejammed.org
Meer over Agile
Ha Judith, In je blog over scrum vraag je of ik ook wel een gescrummed heb. Ja. En ja onze studenten leren er ook mee werken. Scrum is een Agile methode. Hier een mooie introductie wat Agile is: De…