2bejammed.org
er verandert weinig … of toch wel?
Ha die Marcel, Onze intranetomgeving is nodig aan een upgrade toe. Het project van Dienst Marketing en Communicatie rondom ons nieuwe Infonet zit nu in opbouwende fase. Aan mij is gevraagd om de te…