26august.wordpress.com
ALEVİ-BEKTAŞİLİK, İFTİRALAR ve YANITLAR
Efendiler, içtimai hayatın mebdei, ukdesi aile hayatıdır. Aile, izaha hacet yoktur ki, kadın ve erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, erkekler hakkında söz söylediğim kadar fazla izahatta bu…