26august.wordpress.com
DİYANET HOLDİNG A.Ş. -III-
15/11/2003 Hv.Æiberg TC/Tr prototip olarak kurulduğunda 7 milyon nüfusunun önemli bir bölümü Miskinler Tekkesi ve seviyesizler zaviyesine bağlıydı. Bunların tamamı da HALİFE Osmanlı padışahlarına b…