21grudnia2012.wordpress.com
Słownik pojęć
Matryca Syriusza – Arktura: energetyczny wzór dla ras humanoidalnych, który pozwala uleczyć ciało, umysł i ducha jednocześnie. Istnieje prawdopodobieństwo, że przedmioty uzdrawiające z ciężki…