21grudnia2012.wordpress.com
Tantra Meditation Learning / Nauka medytacji tantrycznej
Śri Meru Yantra Link for english readers here (Pol.) Tradycja Tantra (dewanagari तन्त्र ) dosłownie znaczy „narzędzie służące do rozciągania (świadomości)”, od sanskryckiego rdzenia tan…