21grudnia2012.wordpress.com
Zostaliśmy sprzedani. Znak „Bestii” jest wprowadzany obowiązkowo w Polsce.
Reblogged on WordPress.com