21grudnia2012.wordpress.com
O micie „ciemnego” średniowiecza i „światłej” nowożytności polemicznie
Reblogged on WordPress.com