2008rupan.wordpress.com
உன்னைப்பற்றிய விசாரிப்பு……
வணக்கம் உறவுகளே. உன்னைப்பற்றிய விசாரிப்பு என்ற கவிதையை படிக்க கீழே சொடுக்கவும் உன்னைப்பற்றிய விசாரிப்பு… -நன்றி- -அன்புடன்- -ரூபன்-…