2008rupan.wordpress.com
தைப்பொங்கல் சிறுகதைப் போட்டிக்கான காலம் நீடிக்கப்டுகிறது.
வணக்கம் வலையுலக உறவுகளே. தைப்பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு உலகம் தழுவிய மாபெரும் சிறுகதைப் போட்டிக்கான காலம் நீடிக்கப்படுகிறது ரூபன் & யாழ்பாவாணன் நடத்தும் மாபெரும் சிறுகதைப் போட்டிக்கு அழைக்கிற…