2008rupan.wordpress.com
சிறகடிக்கும் நினைவலைகள்-2
சிறகடிக்கும்நினைவலைகள் என்றதலைப்பில் தொடர் பதிவுகள்தொடர்கின்றன. பகுதிஒன்றைப்படிக்க இங்கேசொடுக்கவும் சிறகடிக்கும் நினைவலைகள் -1 அந்தமான் காதலியே எந்தன்ஆருயிர்காதலியே யாரின்வயிற்றில்நீபிறந்தாய் இன்று…