2008rupan.wordpress.com
சிறகடிக்கும் நினைவலைகள்
கற்பனைக்கதவுகள்திறக்க விழியோரம்உப்புக்கண்ணீர்கசிய வழிமேல்விழிவைத்து வரும்பாதையை இமைப்பொழுதும்கண்மூடாமல் நெற்றிப்புருவத்தில்கைவைத்து. தொலைநோக்கியபார்வை என்மீதுசெலுத்துவாளேஎன்தாய்யவள் மௌனம்கலந்தபுன்க…