2008rupan.wordpress.com
தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மாபெரும் கட்டுரைப் போட்டி
போட்டிக்கான தலைப்பு : 1. இணையத்தின் சமூகப் பயன்பாடு. 2. இன்றைய சினிமாவின் போக்கும் சமூக பாதிப்புகளும். 3. போதைப் பழக்கமும் அடுத்த தலைமுறையின் முன்னேற்றமும். 4. உழைப்புக்கான வழியினைச் சீர் செய…