1x2help.com
Трети бразилец в Локомотив София » Букмейкър
Очаква се в следва­щите дни Локомотив София да извади необхо­димите документи за картотекирането на бразилеца Уилкер в състава. Той бе привлечен при „железничарите“ по време на лагера в Турция, но до този момент нямаше подписан договор, тъй като бе изостанал с подготов­ката. Уилкер ще стане тре­тият бразилец в тима на Локомотив София след Том и …