1weli.wordpress.com
საუზმე პლუტონზე
თავი მეცხრე “ჩვენ თავს საზღვრის რაინდებს ვუწოდებთ. ჩვენში კოსმოსური დრო გრძელდება… ფაზა, როცა ასტრალურ შოსეს ხედავ. …მხოლოდ ერთ საზღვარს აქვს მნიშვნელობა. საზღვარი იმასთან რაც წინ…