157ofgemma.com
making plans
La vida és el que passa mentres estàs ocupat fent plànols.La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planos.