10fuckingstars.wordpress.com
sftw/hubbub – sftw/hubbub [2017]
sftw/hubbub centrum badania możliwości Na gruzach Betanjehu powstał SFTW/HUBBUB (z miejsca minus za nazwę, której w życiu nie zapamiętam). Tak jak w przypadku starego zespołu odnośnikiem był (free)…