101roykenhurum.wordpress.com
101 har fått 135 nye flotte venner på Facebook
Tusen takk til 135 som trykte liker! Ett mål er å vise og inspirere til alle slags turer i bokform til våren, men det aller største målet til Facebooksiden / «101 turer» – er å få…