101roykenhurum.wordpress.com
73 bilder fra turer på Røyken og Hurum
Har nå en samling på 400 bilder. Dette er 73 av dem (link) Bjørn Heidenstrøm www.bjornheidenstrom.com www.facebook.com/heidenstrom