100patrz.wordpress.com
boska środa
Zamiast 100 gwoździ mogłem obejrzeć ten film na ERH, ale wybrałem inaczej niestety, lecz co się odwlecze to… Telewizyjny film Janka Stolarza: